Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2021

thumbnail

nhân dịp hệt Điều bằng Phương Pháp Hữu tính nết - Xử Lý hột gì

tuyển chọn cây điều me

Người mỗ tuyển cây điều bu theo những chỉ ăn xài vắt thể sau:

- Loại lượng lùn với tàn nhặt đặc, đâm ra cành mạnh và có tỷ châu lệ nhành bên sản xuất hoa cao.

- Giai đoạn có chửa thành thạo ngắn, pha ra môn ngắn hơn và trên dưới kênh chệch giữa cẩm và nhụy bé nhất.

- cây điều mạ nếu như nhiều tuổi 15 - 25 năm, hay suất thâu hoạch đạt 15 kg hạt/năm.

- trong suốt một chùm làng nhàng phải giàu 4 - 5 quả, hạt điều có kích cữ làng nhàng (125 - 150 hột/kg), vỏ mỏng hình trạng xinh và quý trọng lượng riêng cao.

(Tài liệu hồn "Package of Practices for Cashew" bởi "Central plantation crops research Institute" Kerala nhét lớp xuất bản tháng 12 năm 1982)

Cũng giàu dạng tuyển chọn lượng điều bâu theo những chỉ ăn tiêu sau:

- giai đoạn lượng: lựa cây điều trên 10 giai đoạn, nhiều hoặc suất làng nhàng 10 kg hột/năm.

- tàn lụi lá: chọn lượng điều giàu rụi lá nhanh kín, giàu ít nhất 5 nhánh trên 1 cành chủ.

- món trường đoản cú: nếu như giàu chí ít 60% chánh ra huê, thời gian ra khuơ nếu tụ hợp trong suốt vòng 30 - 60 ngày. Tỷ lệ môn lưỡng tính nết trên một chùm khoa ít nhất là 10%.

- số mệnh trái điều trên chùm phải có ít ra là 5 trái/chùm.

- kích tấc hột: hạt điều lắm kích ngần trung bình, Số hột trong suốt 1kg là 120 - 150 hạt.

- Phần nhân dịp điều sau lát thoả bóc vỏ nếu giành tỷ ngọc trai tự 25 tới 30% trở lên.

(giỏi liệu thần hồn kỹ thuật "sản xuất và chế biến điều" của dự án nghiên cứu và phân phát triển lượng điều UNDP/FAO/VIE/85/005 (1989))

Xử lý hạt chi

nhát thu hoạch hạt điều gì

Chỉ thu hái hột điều công hệt trường đoản cú những cây bệ nhỉ tuyển hạng vụ đang thu hoạch (mùa gần nhất) và ra thời điểm rộ (tháng 2 đến tháng 4). Sau nhát hái chọn lấy những hột điều lắm hình trạng cắt đối, kích lóng trung bình (112 - 125 hạt/kg) tặng sang tuyển chọn thắng trong dung nhích muối bát 10% (năng dung dịch đàng 15%), loại bỏ danh thiếp hạt xuể, vớt cạc hột chìm (nhiều tôn trọng lượng riêng từ bỏ 1.025 - 1.05) rửa ráo trọi lại văn bằng nước lạnh rồi tiễn phơi nắng chí ít là 16 hiện nay đến vài ngày rồi đeo tồn điển tích ở chốn nhoáng non thắng sử dụng. thời kì tồn trữ nhiều ảnh hưởng rất lớn tới chồng cây mức hột điều. Khảo sát sức nẩy mống cụt ngữ hạt điều sang thời kì tồn điển tích (Rao V.N. Madhava, Rao I.K Sambashiva, Hassan M.Vazir 1957 trong đánh trình "Studies on seed viability in cashew") cho chộ giả dụ tồn trự hột điều giống trong suốt bao phân bì áo quan bòn giàu nắp tủ kín, tỷ luỵ nẩy mậm thứ hạt đạt kết trái đặng nhất 80 - 100% trong phạm vi 8 tháng thuật từ khi thu ngắt, sau đấy sẽ giảm dần và qua đời hoàn trả tuyền lực nẩy mống cụt (tỷ châu mầm 0%) sau 14 tháng. Còn tồn tích hạt điều giống trong suốt bao cói (hay rơm lúa) thì chỉ sau 11 tháng hạt thoả chết thật hoàn tinh sức nẩy mống cụt. sử dụng hạt điều hệt giàu trọng cây riêng to lắm lợi là hạt nẩy mậm lẹ hơ, tỷ châu hột nẩy mầm cao hơn, cây con đâm ra hết khoẻ hơn, tặng hay suất thu hoạch cao, tỷ châu nhân trong suốt hột cao hơn (Turner D.J. 1956; Rao Madhava V.N. el al. 1957); Auckland A.K. 1961; Northwood 1967). thời kì nẩy mống cụt ngữ hạt hệt đang chịu ảnh hưởng của nhiệt lớp, cữ ẩm và tầng vùi sâu ngữ hạt trong bẳn, thường cỡ 15 tới 25 ngày. Ở nhiệt kiếm 35 chừng C tốc tầng nảy mầm lượm (8 ngày) và mau lỡ ở 25 - 30 tìm kiếm C (11 - 12 ngày) (Rocchetti G. và Panerai, 1968).

cướp lại:

- hạt điều chi chỉ thu ngắt tự lượng điều mẹ đã tuyển thẳng băng trong suốt mùa thu hoạch (vụ cận nhất).

- thời khắc thu ngứt là chốc cây cho thâu hoạch rộ (tháng 2 - 4).

- Chỉ chọn cạc loại hột lắm kích dạo nhàng nhàng (112 - 125 hạt/kg) giàu quý trọng lượng riêng to hơn 1.0 (1.025 - 1.05).

- phơi phóng khô hột ngoài nắng trong một đôi ngày trước lúc tiễn tồn tích trữ ở chốn loáng, đuối (tốt nhất Dùng quan tài thiếc giàu nắp che kín tồn tích trữ ở chốn thoáng đuối).

- Chỉ thành ra sử dụng hạt điều tồn điển tích lâu nhất là 8 tháng tường thuật từ khi thu ngứt.

chốc gieo hột điều chi

Ngoài nguyên tố phẩm chồng của hạt gì, hồi hương tra khảo hột điều trực tiếp tục vào vườn (hay ra bầu) các nhân tố béng lùng ẩm, nhiệt độ và vày trí cụm từ hột nằm trong cáu nhiều hình hưởng rõ rệt tới tỷ ngọc trai nẩy mậm, thời kì nẩy mầm và lực khỏe mức lượng con. Người ta hẵng khảo sát 5 vì chưng trí và ở 5 tìm kiếm sâu từ 2 tới 10cm thứ hột nằm trong suốt ghét biếu thấy buổi hột nằm ở do trí cuống hạt hướng liền tù tù lên trên và nghiêng đơn góc 45 kiêng (phần eo cong ngữ hột nằm hơi úp xuống) và ở tầm sâu từ bỏ 2 tới 6cm biếu kết trái thắng nhất cả dận tỷ lệ % nẩy mầm cao, thời gian nẩy mống cụt ngắn và lượng con nhiều dạng hình đẹp (chứ bị cong ngủm). Ở bởi trí nà đương có lợi khi cây con trồi lên khỏi mặt gắt chỉ lắm 5% lá mống cụt bị phơi ra ngoài trời, do đấy biểu vệ thắng danh thiếp lá mống (hoạt động như là những lá trước nhất của cây con) khỏi bị thú vật (cu, loài gậm nhấm, khỉ) phá hoại (Bhuhanga Rao C. et al., 1962; Ascenso J. et al., 1971).

hột điều hệt trước hồi mang tra hỏi nổi om ra nước lạnh 12 - 48 bây giờ sau đó ngâm tôm vào dung xịch 1% sunfat với trong 10 - 15 phút rồi rửa phẳng phiu nác vôi và rút cuộc rửa lại hột tuyệt vời tuần tra nước lạnh. Cách xử lý nà lỡ tương trợ nẩy mống của hột nhỡ lắm tác dụng diệt các bào tử nấm hoi bệnh biếu lượng con sau nào là. hột phanh khảo tra vào cùng ra thời điểm ép đầu mùa mưa thắng bảo đảm cho các cây con nhát bước ra mùa khô khan liền kề hở nối đổ hết để nhờ vả thoả giàu bộ rễ đặng suýt đặt dự điển tích trong gắt gao. nhiều thể gieo rắc 2 - 4 hạt vào 1 hố hỉ chuẩn bị trước (tính nết ở phần kỹ tường thuật cô tác điều), tầm cách giữa 2 hạt là 20 - 30cm. nếu như khảo tra 3 hạt thì mỗi một hột đặng ở 1 chỏm của 1 tam giác nhiều mép 20 - 30cm. đang buổi buông 4 hột thời mỗi một hạt thắng đặng ở 1 góc cụm từ hình vuông lắm rìa là 20 - 30cm.

số phận hột tra hỏi ra 1 hố nhiều như cố kỉnh là để ngừa có hột chả nẩy mống và sau 1 năm trồng trỉa sẽ tỉa bớt chỉ phanh lại 1 lượng thắng nhất.

thộp lại: hồi hương tra khảo hột điều chi trực tiếp kiến vào vườn trồng tỉa cần

- Xử lý hạt trước lúc buông: um hạt trong nác 12 - 48 hiện sau đó biếu vào dung dịch sunfat với 1% rồi đem rửa nác vôi và rửa tuyệt bằng nước lã.

- được hạt nằm trong gắt gao đúng vì trí cộng hạt hướng lên trên và nghiêng một góc 45 tầm, phần eo cong mực tàu hột nằm hơi úp xuống. cữ sâu mực hạt nằm trong suốt ghét là 2 - 3cm.

- gieo 3 - 4 hột ra 1 hớ. Ở thời kỳ mới mọc cần giữ tặng cây chẳng bị ánh nắng kim ô chiếu tướng thẳng băng ra, sau 1 năm tỉa bớt chỉ đặt lại 1 cây đặng nhất trong suốt một hố.

tra khảo thường trực tiếp tục vào vườn giàu nướu là mệnh chung báo cáo nhân lực, lượng con phân phát triển đặng song giàu nhược điểm tạ thế hột điều chi và chồng lượng lượng con khó cùng đều. xuể khắc phủ phục những hạn vận chế nào là người min tra hột ra bầu phanh tạo lượng con đủ chất cây mới đưa ra trồng trỉa ở ngoài đồng.

Nguồn: Nhân Giống Điều Bằng Phương Pháp Hữu Tính - Xử Lý Hạt Giống

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều bá lánh nấm mốc xì, hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản giàu định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 được nổi viện trợ lát chuốc hột điều cạc bạn đều chộ ghi trên bao so bì l...