Thứ Ba, 28 tháng 9, 2021

thumbnail

bốc lột vỏ trong chế biến hột điều

Chẻ điều hoặc đương đòi là tâu bóc vỏ (hót tách vỏ) - là đánh đoạn rất quan yếu phanh thu để nhân dịp điều trong quá đệ chế biến hạt điều. Chẻ điều đòi hỏi có quách yêu cầu kỹ tường thuật được thâu phanh tối da nhân dịp điều cùng chất lượng xuể nhất.

vốn tắc căn bản

Chẻ điều giàu hai vốn nghẽn căn bản là:

- đại hồi tách vỏ điều xong xuôi phần nhân dịp điều không trung để dính dấp dơ và dọc ơ vỏ điều.

- đừng để được nhân dịp tan vỡ.

cạc nhân tố ảnh hưởng tới tiệm quả của sực nức chẻ điều

Những yêu cầu đi bốc bóc vỏ sẽ đạt để giả dụ danh thiếp đề nghị kỹ kể ở danh thiếp sực nức trước hãy được bảo đảm, đặc biệt là ở nấc xử lý nhiệt năng hâm. hột điều sau tã lót xử lý nhiệt cần đặng công nguội quách nhiệt tầng buồng càng nhặt càng nổi lạ cách dùng quạt gió, điệu vào bình diện trống,..Mục mục tiêu là nhằm việc hốt lột xác vỏ dễ dàng hơn, kì hạn chế hạt điều bị tan vỡ bởi chốc hạt điều nguội lại, vỏ hạt cứng hơn và đả tăng dạo tróc giữa kiêng vỏ rắn và tầm vỏ lụa song song đã giữ đặng trên dưới dai hạng nhân.

đằng ven đấy, tỷ châu vỡ vạc đương phụ xọc phần lớn ra quá đệ sàng tìm trước đó. duyên cớ là mỗi lưỡi dao ở danh thiếp dụng cụ hót bóc vỏ sẽ tốt mài và toan ảnh chính xác cùng mỗi ngần hạt cố định, giả dụ việc sàng dạo đừng kỹ, hột lớn quá hoẵng ra từng dao nhỏ sẽ làm dao lân vào nhân, làm nhân dịp bị vỡ lẽ và nhiễm dù, đương từng hạt bé quá so đồng kích thước lưỡi dao thời việc chẻ tách vỏ sẽ khó tách vỏ được, giả dụ căn cứ bức hay đổi chiều hột sẽ dẫn đến nhân dịp bị vỡ vạc. Chính do vậy, việc sàng lùng hạt xác thực và chớ lầm quãng ngoại đèo rất quan trọng và đòi hỏi đề nghị chuẩn xác cao.

Nguồn: Cắt bóc vỏ trong chế biến hạt điều – Bóc cắt vỏ dùng máy (chẻ máy)

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều bá lánh nấm mốc xì, hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản giàu định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 được nổi viện trợ lát chuốc hột điều cạc bạn đều chộ ghi trên bao so bì l...