Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2021

thumbnail

chi tiêu Chuẩn nhân Điều vách Phẩm Phân Loại Kích kiếm Và tử thi toan

mực hư hỏng nghiêm tôn trọng bao gồm (chả giới thời hạn): các loại côn trùng, loài gặm nhấm, cu chóc, danh thiếp loại mốc lắm thể thấy phanh tuần mắt thường, năng có ngò hôi, có bụi, sót vỏ lụa.

*hư vày sâu bọ: giàu dạng thấy trên nhân dịp điều những hư vị cạc côn trùng qua đời hoặc sống gây ra, năng do cạc loại ấu trùng lặp trong suốt các thì kỳ đẻ cả của chúng, cũng nhiều dạng chộ chất thải ngữ côn trùng hoặc các miếng vỡ vạc, vấy đay đả, bụi, hay là cạc nguyên tố cho chộ hoạt cồn của sâu bọ trong container.

*hư vì loài gặm nhấm gây ra: lắm thể thấy các nhân tố biếu thấy sự hoạt cồn cụm từ loài gặm nhấm.

*hỏng vì chưng chim chóc: nhiều lầm những mẩu lông chim hay là chia chim.

*các loại mốc chộ nổi kè mắt thường: lắm trạng thái thấy thắng những đói tí ti nhỏ của mốc bám trên nhân điều.

*mùi hôi: đây chính là ngò ôi của ô dù điều.

*nhân bị mục: bất kỳ dấu rã mục này to hơn 1mm theo bán kiếng hoặc hốc sâu vào trong suốt hột 1mm hay hơn đều bị nhìn là hạt bị chảy trang mục.

*Tạp chất: không giới vận hạn, bao gồm: vỏ lụa, vỏ, kẹo, bụi, miếng chai, kim loại, rơm, cành con, nan hoa thanh, bao nhựa, tóc, các loại vải vóc sợi tiến đánh nghiệp, giấy, sợi tí tị.

Những khuy tật gây chết phẩm chất nhân dịp điều bao gồm cạc hỏng hóc đằng trong suốt và phía ngoài ảnh hưởng đến bề mặt mức gò dính, như: lỗ kim, khuy tật, qua đời màu, non, năng da nhăn nheo, nhiều đốm xui hay đốm nâu, dãy vỏ lụa, bị cạo gọt, lốm đốm.Những cúc tật nè có trạng thái thấy khác nhau trong suốt cỡ loại nhân dịp khác rau. Sự lắm phương diện mực loại gấp thấp hơn cũng ảnh hưởng đến phẩm chồng hạng nhân dịp điều.

*Màu vàng bởi sấy: là sự xuống màu vì nung rét quá nhiệt độ trong quá trình sấy nhân dịp đương vỏ lụa.

*hột bị cúc tật năng xuống màu: những vết màu tập hợp vách đốm chả quá 3mm trên nhân dịp điều, vụt màu nào vì danh thiếp nguyên nhân khác hơn là vày quá đệ lột xác vỏ lụa.

*hạt mát: hạt chửa phạt triển và chả nhiều dạng hình kín bày hạng hột điều.

*hột nhe nheo nặng: chiều phương diện ngoài ngữ hột xuất bây giờ sự úa tàn.

*hột nhe nheo: hạt bị úa và méo mó phắt hình dạng.

*hạt lốm đốm: danh thiếp đốm nâu, mun năng màu khác tụ hội vách lốt tìm kiếm 1mm (vị nhiều nguyên do), danh thiếp đốm này hỉ lắm trên nhân trước nhát thâu hoạch.

*hạt dính vỏ lụa: là hột lắm vỏ lụa dãy trên chiều phương diện hột lắm đàng kiếng to hơn 2mm và tụ hợp vách một kiêng kị rỏ.

*hột bị thật hại phăng bề phương diện: bởi vết dao cạo gọt trên chiều phương diện đánh đổi thay hình dạng đặc trưng mực hột.

*lốt hoen ố: là những vết màu nâu hay đen xuất hiện thời trên bề bình diện ngữ hạt bởi quá trình đậy nắp hậu sự thiếc lắm đơn giọt ô bé ra trong suốt.

*vết điểm nhỏ: những vệt dơ màu nâu xuất giờ sau lát lột vỏ lụa.

 Nguồn: Tiêu Chuẩn Nhân Điều Thành Phẩm Phân Loại Kích Cỡ Và Xác Định

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều bá lánh nấm mốc xì, hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản giàu định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 được nổi viện trợ lát chuốc hột điều cạc bạn đều chộ ghi trên bao so bì l...