Thứ Tư, 1 tháng 9, 2021

thumbnail

chia loại hạt điều rang muối – phân theo kích khoảng

Theo nhân tố kích tầng, hột điều rang muối sẽ nhằm phân vách giàu loại đồng kích khoảng từ bỏ bé tới lớn, thường ngày gồm danh thiếp loại:

- hột điều rang muối loại A180/ W180/ Loại A cồ (tên A180 năng W180, A cồ là như nhau): Đây là loại giàu kích dạo hột rất lớn, lớn nhất trên ả dài cùng tìm kiếm 385-405 hột/kg. Hạt điều rang muối loại nè bình thường có nguồn cội là Hạt điều Cam hay là điều Việt cao sản (gì mới).

- Hạt điều rang muối loại A240/W240/ Loại A: đây là loại giàu kích thước lớn với tầng 520-540 hột/kg. Hạt điều loại nà lắm trạng thái là điều Việt Nam năng điều nước ngoài.

- Hạt điều rang muối loại A320/W320/ Loại B: đây là loại hột có kích tấc vừa với từng 695-715 hột/kg. hột điều loại nà giàu thể là điều Việt trai năng điều nước ngoài.

- hột điều rang muối loại A450/W450/ Loại C/Hạt điều tù và tiêu: đây là loại giàu kích tấc to với cỡ 982-1002 Hạt/kg. Hạt điều loại nào là lắm dạng là điều Việt trai hay là điều nước ngoài.

Nguồn: Phân loại hạt điều rang muối – Chia theo kích cỡ

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều bá lánh nấm mốc xì, hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản giàu định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 được nổi viện trợ lát chuốc hột điều cạc bạn đều chộ ghi trên bao so bì l...