Thứ Tư, 1 tháng 9, 2021

thumbnail

hàm cây Dinh Dưỡng mức trái Điều

Việc trồng trọt lượng điều để thực hành chính yếu phanh trang mục đích sản xuất hạt điều. lượng to trái điều hiện thời phanh trông là phế truất phẩm nông nghiệp và phụ phẩm của quá đệ trình sản xuất hột điều. quả điều (tên món học là Anacardium Occidentale L.) là loại trái đa tác dụng; y lắm trạng thái đặt chế biến làm thực phẩm tặng con người, ngoài ra quả điều đang là vật liệu biếu rất nhiều ngành đánh nghiệp và lắm nhiều vận dụng trong suốt y khoa.

cư trú lượng dinh dưỡng của quả điều

Bảng 1. vách phần dinh dưỡng trong 100g quả điều


vách phầnví trị

chừng ẩm86,3%

hay lượng51kcal

Protein0.2 g

Fat0.1g

Fibre3.2g

Carbohydrates11.1g

Minerals0.8g

Calcium10mg

Iron0.2mg

Riboflavin0.05mg

Thiamine0.02mg

Niacin0.3mg

Phosphorus67mg

Carotene23micrograms

Vitamin C180mg


 

Bảng 2. Thành phần hóa học và giá như trừng trị dinh dưỡng trong suốt quả điều

Thành phần

vách phần chi máu

miền ví trị

Nguồn tham lam khảo


lốiTotal sugars ( maltose, sucrose, raffinose and two higher)6.3–9.9 g/100 gAzoubel et al. (2005) ;

Reducingsugars ( fructose và glucose)6.24–9.8 g/100 gDamasceno et al. (2008)

VitaminsVitamin C126–372 mg/100 mlDamasceno et al. (2008); Morton and dowling (1987); Gunjate and patwardhan (1995)]; Price et al. (1975);

khoáng vậtCa, P, Fe, K,0.9-21.4 mg/100 g Osho (1995) và Morton and Dowling (1987)

  

Mg,Zn,Na1.53 g/L 16–105 g/L

Amino axitAla, đảng, Ser, Leu, Glu, Asp, Pro, Tyr0.88-3.36mMOliveira et al. (2002)

PolyphenolsAxit Gallic, axit protocatechuic,215.1–412.8Lowor và Agyente-Badu (2009)

β-cryptoxanthin, zeinoxanthin, luteinmg/100 ml

Axit OrganicAxit Malic, axit citric, axit lactic0.1–0.36 g/100 mlJoseph (2010) và Price et al. (1975);

 Tannins0.22–0.58 g/100 mlPrice et al. (1975); Gunjate và patwardhan (1995)

chất đạmProtein0.1–1.04 g/100 gPrice et al. (1975); Osho (1995)

 Carotene0.03–0.74 mg/100 gMorton and Dowling (1987)

 pH3.67–4.53Gunjate and patwardhan (1995); Osho (1995);

quả điều tốt tính là loại trái rất nhiều chất dinh dưỡng, hàm lượng vitamin C trong suốt 100g quả điều nhàng nhàng ở ngữ 180mg (Bảng 1) là rất cao, cao hơn giàu so với hàm cây vitamin C nhiều trong cạc loại quả cây gia tộc cam quýt như bưởi ( 95mg), cam (40mg), chanh (40mg) (theo Bảng vách phần thiệt phẩm Việt Nam, NXB y học)

ngoại giả, trong quả điều đang chứa chấp nhiều khoáng vật cần thiết biếu thân như hát, P. Fe, K, Mg, Zn, mãng cầu. quả điều còn chứa lắm amino axit, protein và đơn cây Đường vừa phải (Bảng 2). kín bặt, trong trái  điều còn chứa cư trú lượng rất cao các ăn nhập chất polyphenols - những hạp chất chống oxy hóa rất đặng tặng lực khỏe con người.

tuy rằng nhiên, quả điều có đơn vận hạn chế là vách phần giàu chứa chấp chồng Tannins - là một hiệp chất trêu đội polyphenols mà đền hoi ra bởi vì chát, hạp chồng nè thường lắm lắm trong trà xanh và tốt tiến đánh giá như là hợp chồng có lợi tặng sức khỏe.

 

Nguồn: Hàm Lượng Dinh Dưỡng Của Quả Điều

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều bá lánh nấm mốc xì, hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản giàu định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 được nổi viện trợ lát chuốc hột điều cạc bạn đều chộ ghi trên bao so bì l...