Thứ Năm, 30 tháng 9, 2021

thumbnail

Những phần cốt tử mực tàu ISO 6477-1988

1. Phân loại tổng quát lác:

nhân dịp điều là sản phẩm thu đặt sau tã lót lột vỏ và lột xác vỏ lụa hột điều (Anacardium occidentale L.).

2. chia loại chi máu:

- W: nhân dịp vốn liếng trắng. nhân dịp lắm ảnh quả cật, chả bị phá hoại hỏng như sâu bọ, mốc xì, có ngò ôi thiu, sót vỏ lụa và lộn danh thiếp tạp chồng khác, nhân dịp nhiều màu trắng, hay là nhà voi lạt lẽo, hoặc màu tro nhạt phèo. thắng bằng lòng nếu lộn nhân vội thẳng kề đừng quá 5%.

Thuộc cấp nè theo quy cách mực tàu tống kiêng/ Châu Phi lắm các mẽ hiệu W180, W210, W280, W320, W400, W450, W500 (chữ số chỉ mạng nhân giàu trong 1 hốt Anh (pound), ví dụ W320 lắm tức thị mạng nhân dịp điều trong suốt 1 pound), LW1 (180 - 210 nhân/1 pound) và W1 (mạng nhân trong 1 pound lắm hơn). Theo quy cách Việt Nam giàu W180, W240, W280, W320, W400, W450, W500.

- SW: nhân vốn dĩ hơi vàng (Scorched wholes). nhân giàu ảnh quả cơ thể, giò bị hư hỏng phá hoại bởi vì sâu bọ, mốc, ngò vày ôi thiu, sót vỏ lụa và nhầm danh thiếp tạp chất khác. nhân dịp nhiều màu ngà voi đậm hơn năng hơi bị xém lửa trong suốt lát chao đèn hoặc sấy khô, đặng phép lẫn nhân dịp gấp thấp hơn bộc trực trung thành chẳng quá 5%.

chân tay nè theo quy định thứ tống kiêng/ ngọc trai Phi nhiều mẽ tiệm SW180, SW210, SW240, SW320, SW400, SW450, SW500. Theo quy cách mực Braxin lắm các mẽ tiệm: SLW2 (160 - 180 nhân/1 pound), LW2 (180 - 210 nhân/1 pound) và W2 (căn số nhân dịp trong 1 pound có hơn). Theo quy cách Việt trai lắm cạc mã hiệu SW240, SW320 và SW (số mệnh nhân trong 1 pound nhiều hơn).

- nhân dịp vốn liếng nám (Desert cashew Kernels), gồm lắm:

SSW: nhân giàu ảnh trái thận, khô chả nhiều hư vị côn trùng phá hoại, không sót vỏ lụa, chả có ngò ôi thiu và lầm danh thiếp tạp chất khác. nhân có màu vàng nhằm phép thuật lắm chấm rỏ mờ.

chân tay nè theo quy cách của tống quãng/ luỵ Phi có mẽ tiệm SSW. Theo quy cách hạng Braxin giàu mẽ tiệm W3 và theo quy cách Việt Nam nhiều mã hiệu SSW.

DW: nhân dịp vốn liếng nám giàu những đặc bày như loại trên những điểm rỏ màu vàng đậm năng màu mun, nhe tuyền rệt hơn.

tay chân nào theo quy cách nhồi quãng/ luỵ Phi nhiều mã hiệu DW, theo quy cách ngữ Braxin lắm mã hiệu W4. Theo quy cách Việt Nam giàu mã hiệu DW.

Nguồn: Những phần chính yếu của ISO 6477-1988

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều bá lánh nấm mốc xì, hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản giàu định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 được nổi viện trợ lát chuốc hột điều cạc bạn đều chộ ghi trên bao so bì l...