Thứ Hai, 20 tháng 9, 2021

thumbnail

Những Quy Cách hạng dẫu Vỏ Điều

1. dẫu vỏ hột điều kỹ tường thuật (có chửa trải qua xử lý) theo ISO 840-1986.

1. coi trọng lượng riêng 30/30 độ C: 0.950 - 0.970

2. cỡ nhớt ở 30 lóng C, cp (max): 550

3. cỡ ẩm, % tôn trọng lượng (max): 1.0

4. chồng chả rã trong Toluen, % coi trọng cây (max): 1.0

5. Tổn thất trọng cây chốc đun lạnh, % tôn trọng lượng (max): 2.0

6. Tro, % trọng cây (max): 1.0

7. Chỉ mệnh iod (mỗ)

a. Phương pháp wijs: 250

b. Phương pháp RK: 290

8. Polyme hóa

a. thời kì, phút (max): 4

b. quãng nhớt sau lát rửa axit, cp (ta): 200

C. tầm nhớt ở 30 tầng C, cp (ta): 30

2. ơ vỏ hạt điều hử xử lý (Treated Cashewnut shell liquid)

Dầu vỏ điều tốt trích ly vào có xem độc đối xử cùng con người, rứa trạng thái gây ra bây chừ tịnh vô rộp đa, gây viêm da lúc đa xúc tiếp cùng CNSL. Trước nhút nhát dùng CNSL nổi chế tác mủ nếu như trải qua quá đệ trình xử lý để loại vứt cạc hợp chất sulpha và tạp chồng kim loại.

dù vỏ hẵng trải qua xử lý nào là đặng đòi là ô dù vỏ hột điều nhỉ xử lý nhiều quy cách như sau:

1. trọng cây riêng ở 25 độ C/24 trên dưới C: 0.955 - 0.975

2. tầm nhớt ở 25 tầm C, cp (max): 800

3. Chỉ số iod (mỗ): 240

4. Tro, % trọng lượng (max): 1

5. chừng ẩm, % trọng lượng (max): 0.5

6. Chỉ số axit (max): 14

3. Quy cách đối cùng ơ vỏ điều CNSL tấm nguội

Dầu vỏ điều cũng được sản xuất theo cách buộc nguội vỏ hột điều

1. coi trọng lượng riêng ở 26 kiếm C: 0.9668 - 1.0131

2. Chỉ số mệnh khúc xạ ở 41.5 quãng C: 1.5158

3. Chỉ căn số xà phòng hóa: 106 - 119

4. Chỉ mạng iod: 270 - 290

5. Chỉ số mệnh axit: 94 - 107

Nguồn: Những Quy Cách Của Dầu Vỏ Điều

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều bá lánh nấm mốc xì, hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản giàu định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 được nổi viện trợ lát chuốc hột điều cạc bạn đều chộ ghi trên bao so bì l...