Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021

thumbnail

ô dù hột điều – đặc chấm và ngụ cây dinh dưỡng

hột điều nhiều ngụ lượng chồng dinh dưỡng rất dồi dào, vách phần chứa nhiều chồng bụ có chửa bão hòa rất nhằm tặng thân với cư trú lượng hơn 40% là chồng mập, trong suốt đấy lắm hơn 80% là chất béo chưa bão hòa. Đồng thời, trong hột điều chứa ngụ cây to Các Vitamin ngại (0,9mg/100g hột điều), giàu tác dụng rất thắng trong suốt việc chống lão hóa và giúp da, tóc hẳn khỏe.

bắt buộc nguội nhân hột điều thâu thắng ngần 40% ô nhân dịp điều (Cashew Kernel oil) hay là đang giàu gã đòi là "Caribbean oil".

Kaufmann H.P., Barve J. (1967) sử dụng phương pháp nhan sắc ký lát hử xác định xuể vách phần Các axit mập có trong ô nhân điều như sau: Palmitic axit 8.2%, Palmitoleic axit 0.4%, Stearic axit 4.2%, Oleic axit 67.4% và Linoleic axit 19.8%. danh thiếp kín trưng lý hóa mức ơ nhân điều:

- Thể: lỏng

- Màu sắc: vàng đa cam

- Mùi bởi: ngò kín bày

- Tỷ tôn trọng ở 20 dạo C: 0.910 +(-) 0.010

- Chỉ căn số đoạn xạ ở 20 tầm C: 1.4660 - 1.4730

- Chỉ số mệnh axit: < 5

- Chỉ số mệnh peroxyt: <5

- Chỉ số iod: 96 - 106

Hình - Sản phẩm dầu hột điều trong suốt lĩnh vực đánh xinh xẻo

Trên quan điểm thức thang chay và dinh sinh dưỡng học, ô dù nhân dịp điều băng nhóm nổi trội danh thiếp loại dẫu khác như dâu ôliu, ô bắp, ô đỗ nành,...

Bảng - So sánh dù nhân hạt điều với đơn căn số loại dẫu khác

danh thiếp loại ô danh thiếp axit bụ bão hòa (%) danh thiếp axit mẫm chưa bão hòa
Oleic axit (%) Linoleic và Linolenic axit (%)
ô nhân điều 20.78 59.6 19.62
ô dù đậu phộng 22 - 24 39 - 48 30 - 37
ơ dừa 87 - 93 5 -8 2 - 5
ô hạt hướng dương 30 0 70
dẫu xỉn lúa mì 21 12 57
dầu phôi bắp bắp 33 0 67
ô dù phẳng phiu 45 - 50 40 - 50 10 - 15
dù cám gạo (Rice husk) 15 - 21 41 - 48 29 - 40
ơ đỗ nành 10 - 34 16 - 30 48 - 60

                   

Nguồn: Finzi, Montefredine, 1963.

khô khan ơ sau bận bắt buộc nguội dẫu trước hết có thành phần hóa học như sau (Tkatchenko 1949):

kiêng ẩm 13.17%
Tro 3.72%
Các chất có nitơ 23.54%
danh thiếp chồng mẫm 10%
Các chồng chiết đừng chứa nitơ 43.63%
Cellulose 5.94%

Khô ô dù giàu giá như trừng phạt dinh dưỡng cao, đặng nghiền vách bột thắng đả thức bát cho cồn vụt.

Nguồn: Dầu hạt điều – Đặc điểm và hàm lượng dinh dưỡng

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều bá lánh nấm mốc xì, hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản giàu định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 được nổi viện trợ lát chuốc hột điều cạc bạn đều chộ ghi trên bao so bì l...