Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2021

thumbnail

ơ vỏ hạt điều là giống? vách phần cấu tạo và chồng cây mực ơ vỏ điều

ô dù vỏ hột điều là giống?

Vỏ hạt điều lắm chứa một hỗn hợp cạc alkyl phenol thiên nhiên, một chồng lỏng nhớt màu nâu hơi đỏ, nhiều tính toán độc hại Với đa người hồi xúc tiếp cùng nó. chồng lỏng nào nhằm đòi thằng là ơ vỏ hột điều tự nhiên, gã tiếng anh là Cashew nut shell liquid (CNSL).

CNSL nhiều trong suốt vách phần của hột điều (18 - 23% tôn trọng cây mực hạt) thắng biểu rệ cho nhân dịp điều không bị sâu bọ phá hoại, đồng thời là một sản phẩm thứ yếu lắm ví trừng trị khiếp tế và kỹ thuật cao thâu đặt trong quá đệ trình chế biến hạt điều.

thành phần cấu tạo và chất lượng hạng ô dù vỏ điều

chồng cây và hiệu suất ô dù vỏ thâu đặt trong quá trình chế biến hạt điều. chồng lượng và tiệm suất dù vỏ thâu được tùy xọc phương pháp chế biến hột điều đặt sử dụng. sử dụng dung môi (n-hexan) trích ly nguội sẽ thu nổi dẫu vỏ hột điều thiên nhiên hay là đang nhiều gã gọi là dẫu vỏ trích ly.

buổi chế biến hạt điều theo phương pháp chao dầu (nhiệt trên dưới cao 190 - 200 dạo C) ơ vỏ thâu thắng giàu gã gọi là dẫu vỏ hạt điều hay là lắm tên là dầu vỏ hạt điều thương mại. dầu vỏ tự nhiên gồm cốt là anacardic axit (6-alkyl salicilic acid) và cardol (3-alkyl resorinol) đang ở ơ vỏ thương mại vị dầu chịu tác đụng hạng nhiệt kiêng kị cao, anacardic acid bị decarboxyl hóa dời vách cardanol (3-alkyl phenol) vì chưng đấy thành phần cốt yếu là cardanol va chạm cardol (Ruhemann và Skinner, 1887. Spiegel và Dobrin, 1896. Smith, 1931; Pillay, 1935; Gokhale và cuộng sự, 1940).

Người min thoả chộ tinh mạch chánh lắm mặt ở anacardic axit, cardol và cardanol chẳng nếu là đơn diolefin với nhất nhưng mà là một hổ lốn ngữ olefin cùng những chừng độ chửa no khác rau (Gokhale và cộng sự, 1940; Paul và Yeddanapalli, 1954). Murthy và quýnh quáng sự, (1968) sử dụng những kỹ trần thuật sắc ký đương đại chộ rằng Cardanol (chỉ số mệnh axit 2; chỉ số phận Iod (Wijs) 212-228; chỉ số mệnh Hydroxyl 180-200) lắm thích hợp phần hẵng bão hòa là 5.4%, monoolefin 48.5%; diolefin 16.8% và triolefin 29.3% John H.Tyman 1976, hả thi thể định tốt thành phần cụm từ ơ vỏ hột điều trích ly gồm: anacardic axit 82 +(-) 1.05%; cardol 13.8 +(-) 0.79%; 2-metyl cardol 2.6 +(-) 0.16%; cardanol 1.6 +(-) 0.17%.

ô dù vỏ hột điều kỹ tường thuật giàu vách phần như sau: cardanol 83 +(-) 0.51%; cardol 14.3 +(-) 0.58%; 2-metylardol 2.7 +(-) 0.34%. sử dụng sắc ký quãng bẩm rà hỉ chỉ ra rằng lắm 20% ô dù vỏ kỹ kể hẵng bị polyme hóa trong đấy cardanol bị polyme hóa tranh 76.35%; cardol bị polyme hóa chiếm 19.65% và 2-metyl cardol bị polyme hóa choán 4.22%, nên chi vách phần mức ô vỏ kỹ kể tiêu biểu lắm vách phần như sau:

Cardanol: 63%

Cardol: 11%

2-metyl cardol: 2%

Anacardic acid: 1%

Polyme: 23%

 

thành phần beo tạo của mạch Hydrocarbon nuốm (-CH15H31-n) trong suốt axit anacardic,cardanol, cardol cũng như 2-metyl cardol

- cùng n = 0 ta nhiều tiến đánh thức [-(CH2)14CH3]

- Với n = 2 min nhiều công thức [-(CH2)7CH = CH(CH2)5CH3]

- Với n = 4 ta giàu tiến đánh thức [-(CH2)7CH = CHCH2CH = CH(CH2)2CH3]

- cùng n = 6 ta có công thức [-(CH2)7CH = CHCH2CH = CHCH2CH = CH2]

vắt trạng thái, có trạng thái giàu 4 hợp chất đồng tồn tại cụm từ cardanol ( theo Anal Chem,1976)

Nguồn: Dầu vỏ hạt điều là gì? Thành phần cấu tạo và chất lượng của dầu vỏ điều

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều bá lánh nấm mốc xì, hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản giàu định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 được nổi viện trợ lát chuốc hột điều cạc bạn đều chộ ghi trên bao so bì l...