Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021

thumbnail

tiêu xài chuẩn phứt hột Điều Thô vật liệu

Buôn nửa hạt điều phức tạp hơn buôn bán nhân dịp điều, vì chưng hạt điều chửa giàu bảng phân gấp ngữ chuẩn mực quách chồng lượng nổi làm tê sở cho việc toan giá như trong suốt sắm bán.

mỗi nước, đít vực có sinh sản hột điều tự xây dựng tiêu pha chuẩn mực chồng lượng hột điều riêng tặng tui tốt giao tế mua bán. Những kín trưng đền dùng đặng xây dựng tiêu pha chuẩn chất lượng hạt điều là:

- ngần ẩm của hạt

- Tỷ luỵ các hột xịt hay chẳng bác ái, hột sâu thối dập nát

- mạng hột đếm đặt trong 1 kg hạt

- Tạp chất, gắt cát, que cành,...

chả hạn ở Mozambique ăn tiêu chuẩn mực chất lượng hột điều nhằm quy toan như sau:

1. cữ ẩm tối đa của hạt là 8%, dải 1% giá trừng phạt giảm bớt 1%, từng ẩm trên 12% giàu dạng bị từ khước.

2. Tỷ lệ ắt cạc loại hột hỏng hóc tối da 10%, băng nhóm 1% ví bị giảm 1% hay là bì từ chối chẳng mua. Tỷ châu lệ hư hỏng thấp hơn quy định 1% giá như đặng tăng thêm 0.5%

3. Tạp chất biếu phép thuật là 1% nêu tổ định mức nào là 1% giá như sẽ bị giảm 3% và cứ 1% thấp hơn nhằm tăng giá 0.5%.

Ở Tanzania người min chỉ chia vội chồng lượng hột điều ra hai cấp: hạt điều đạt chuẩn mực và hột điều giò đạt chuẩn mực.

- hột điều đạt chuẩn mực là các hạt điều chứa chấp tạp chồng dưới 0.25%, cạc hột ghẹ, hỏng hay là hạt tự mùa cũ dưới 13%.

- hột không trung đạt chuẩn là hạt chứ đạt danh thiếp yêu cầu trên.

cùng cách chia vội hột nào là sản cây hạt điều của Tanzania ước tính đạt chuẩn mực tầng 80%.

Ở Ấn chừng tùy theo miền hoặc bang hoẵng vào những quy định chất lượng hột điều khác nhau.

thằng vội mực tàu Những kín trưng kín bặt
Tạp chồng max khoảng ẩm max Số hột trong suốt 1 kg hạt trống không max hột mát max hạt hỏng hóc max
kín biệt 0.25% 12% 160 1 1 2
Tốt 0.25% 12% 180 2 2 3
Khá 0.25% 12% 210 3 3 4

Bảng -  Quy định dận vội vàng hạng mực tàu hột điều (Ở miền Bắc và trai Kanara, thuộc bang Kanataka).

gã vội mức Những kín bày kín bặt
Tạp chất max kiếm ẩm max số mệnh hạt trong suốt 1 kg hột trống không max hạt non max hạt hỏng hóc max
Trên kín biệt - 12% 100 - - -
đặc bặt 0.25% 12% 150 1 2 2
được 0.25% 12% 160 2 3 3
Khá 0.25% 12% 210 3 4.5 4.5

Bảng - Quy định về vội hạng hột điều (Ở miền bờ biển Konkan và Malaba, trêu chòng bang Karala)

Những đặc trưng tổng quát:

hột điều chín thu ngắt từ bỏ lượng điều Anacardium occidentale L. trồng tỉa ở miền Bắc và Nam Kanara, hải phận Malaba và Konkan, thoả nhằm phơi khô lắm:

a. dạng hình, màu sắc đẹp và những đặc trưng khác mực gì.

b. hột nhỉ chín hoàn rành và phơi khô kỹ.

c. không trung có mùi ẩm mốc.

d. chứ giàu mốc xì, bệnh, cạc hột dập nát, sâu bọ phá hột,...

- hột rỗng tuếch: hạt chứ có nhân.

- hột chưa chín (mát): hột có nhân răn reo.

- hạt hư: hột bị sâu bệnh, hạt chứa chấp nhân dịp hử bị biến màu.

- Tạp chất: bao gồm bẳn, bủn xỉn, bụi bẩn, mảnh trái điều khô khan, lá,...

các chỉ chi tiêu ráng dạng dận chồng cây thu mua và sơ chế hạt điều Thô Nguyên Liệu để quy toan như sau:

1. béng khoảng ẩm:

tìm ẩm hột chín đương tươi tỉnh theo máy đo siêng dùng:

- Tháng 2 + 3 từ bỏ 18% trở xuống

- Tháng 4 + 5 từ bỏ 20% tang xuống

Những hạt non vỏ xanh, đốm xanh, hạt bị ầm nác giò chuốc.

2. hạt teo ghẹ, sâu thoái, hạt có chửa đủ trên dưới chín:

hột teo ké là hạt giò nhân ái hay là nhân ái nhưng mà nhân dịp < 75%.

hột sâu là những hạt hở bị sâu bọ, sâu phá hại hoặc còn phá hại phần nhân dịp.

* hạt đen, teo ghẹ, sâu tặng phép thuật < 5%.

hột chửa đủ tầng chín là những hạt đại hồi ngắt đương xanh, vỏ hột tuy rằng thoả dời sang màu xám, mà lại ngụ cây nác trong vỏ và trong suốt nhân đương cao, độ ẩm đo hồi hương đang tươi tỉnh > 20%.

* hột có chửa đủ tìm chín tặng phép thuật từ 12% trở xuống.

3. Kích độ hột:

cứ ra tôn trọng lượng hột đại hồi khoác chia đánh giáo viên loại sau:

- Loại lớn: số phận hạt/kg tự 170 tang xuống

- Loại nhàng nhàng: căn số hột/kg trường đoản cú 170 - 190

- Loại nhỏ: căn số hột/kg trường đoản cú 190 - 210

Xử lý danh thiếp tỷ luỵ chớ đúng quy định:

- giả dụ tìm ẩm băng quy định căn cứ mỗi một 1% sẽ trừ 1% quý trọng lương lậu.

tỉ dụ: giả dụ từng ẩm 20% sẽ trừ tôn trọng cây theo tỷ châu lệ dải.

- nếu như tỷ châu hạt sâu thối, teo lép vượt quy toan, cứ vượt 1% sẽ trừ 1% theo tôn trọng lượng.

- Nếu tỷ luỵ hột chưa đủ tìm kiếm chín thời cứ mỗi 1% dải ngoại trừ 0.5% trọng lượng.

ăn tiêu chuẩn mực chất lượng sau khi phơi khô, sơ chế nhập kho:

- kiêng ẩm tự 10% tang xuống (đo khi nguội).

- hạt chớ hoàn trả rặt từ bỏ 3% tang xuống.

- giò nhiều tạp chất như gắt cát, hột non và sâu thúi cũng nếu đặng loại bỏ.

Nguồn: Tiêu Chuẩn Về Hạt Điều Thô Nguyên Liệu

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều bá lánh nấm mốc xì, hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản giàu định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 được nổi viện trợ lát chuốc hột điều cạc bạn đều chộ ghi trên bao so bì l...