Chủ Nhật, 26 tháng 9, 2021

thumbnail

xài chuẩn mực hột ĐIỀU ASEAN

Quy định phứt dung sai

các sây mệnh quách chất cây và kích tấc nếu như tốt phép trong mỗi gói đối cùng danh thiếp sản phẩm chẳng giải đáp ứng các đề nghị mực cấp đặng chỉ toan.

Dung sây quách chất cây

1. Loại đặc bặt

Năm phần trăm trọng cây mức hột điều chẳng trả lời ứng đề nghị cụm từ loại nhưng mà đạt loại I hay là nằm trong dung sây mực loại đó.

2. Loại I

Mười phần trăm trọng cây mực hạt điều giò đáp tương ứng đề nghị thứ loại I, mà lại đạt Loại II hay là nằm trong dung sai cụm từ loại đấy.

3. Loại II

Mười phần trăm tôn trọng cây mực tàu hạt điều không trả lời tương ứng đề nghị ngữ loại nào, nhưng giải đáp tương ứng loại III hoặcnằm trong suốt dung sây mức loại đó.

Dung sây phắt  kích quãng

đối xử đồng toàn bộ cạc loại, biếu phép dung sây 10% quý trọng lượng nhân hạt điều ứng với kích thước thẳng thớm trên hay là dưới kích kiêng ghi trên bao phân bì.

yêu cầu phắt hình thức

1. tính tình đồng nhất

Nội dung thứ mỗi một gói nếu đồng nhất và chỉ chứa chấp cạc hạt điều có đồng cỗi nguồn, hệt và / hay là loại yêu thương phẩm, chồng cây và kích trên dưới. Phần cầu mong thấy xuể cụm từ nội dung bao bì phải cực kì diện biếu ắt nội dung.

2. tắt đùm

nhân điều nếu như tốt Đóng bọc biết bao tặng sản phẩm được bảo rệ đúng cách. danh thiếp nguyên liệu nổi dùng bên trong bao đùm phải tuyệt vời và nhiều chồng lượng để để tránh hoi ra bất kỳ hỏng hóc nào là bên ngoài hay là phía trong suốt biếu sản phẩm. để phép dùng các vật liệu, đặc biệt là giấy hay là cò có quy cách thương nghiệp, miễn việc in hoặc dán nhãn hiệu tốt thực hành bằng ngữ hay keo chả độc hại.

3. kín điểm hạng conteiner

Container chứa đầu hàng nếu trả lời tương ứng các kín tính hạnh béng chồng cây, rệ đổ, thông đạt gió và chịu sức thắng đảm bảo việc xử lý, chuyển vận và bảo quản nhân điều ăn nhập. cạc bọc dính thực tại phải đừng nhiều tạp chồng và mùi cạ.

Nguồn: TIÊU CHUẨN HẠT ĐIỀU ASEAN Quy định về dung sai, Yêu cầu về hình thức, Ký hiệu hoặc nhãn, Chất ô nhiễm, Vệ sinh, Phương pháp phân tích và lấy mẫu

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều bá lánh nấm mốc xì, hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản giàu định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 được nổi viện trợ lát chuốc hột điều cạc bạn đều chộ ghi trên bao so bì l...