Thứ Hai, 11 tháng 10, 2021

thumbnail

bảo quản lí hạt điều sau lót chế biến

hột điều thô cựu vỏ

Sau chốc thu hoạch, hột điều thô tươi cần đặt phơi khô dưới ánh nắng quạ tức khắc, quá trình phơi nếu như liên tục và đảo thẳng tuột đặng tạo sự đồng đều biếu cạc hột, tới buổi quãng ẩm mực hột (trong suốt cữ vỏ rắn) đang tự 8 đến 10%  thời mới đạt yêu cầu. nhân điều cũng như hột điều thô kệch đều phải đặng biểu quản trong điều kiện vá dài kho khô tuyệt trần (cỡ ẩm tương đối xử dưới 65%),  nhiệt lùng mát (dưới 10 lùng C), tầm am tường nháng phanh và bẩm ánh sáng trực đấu tự ác vàng.

nhân hạt điều

tầm ẩm nhân hột điều giả dụ để duy trì ở của 5% hay là thấp hơn, tót vời đối xử tránh xa quạ nguồn hoi mùi mạnh. Điều kiện bảo quản lí nếu bảo đảm nổi đặng bảo rệ sản phẩm khỏi sâu bọ và côn trùng gây hại. trong suốt dài thích hợp lưu tích trữ biểu cai quản cùng kho với hạt điều hữu tê (hạt điều thô kệch) và nhân điều, thời cần vận dụng cạc phương pháp sau:

- Đào tạo và chỉ dẫn quy đệ trình kỹ trần thuật biếu lao động chịu bổn phận.

- In nhét và dãn nhãn cạc hướng dẫn cùng hót hiệu tuyền ràng trên danh thiếp ứng dụng trong kho lưu trự (xilo, pa gại, bể chứa chấp,...).

- Phân bặt các hướng dẫn tày màu nhan sắc khác nhau.

- Theo dõi kè sổng nhật ký tặng khoảng quy hàng hóa biệt lập (gia nhập / xuất, thô kệch / nhân hột).

ngăn cấm dùng cạc viện pháp lưu điển tích bằng hóa chồng (như khí methyl bromide). Luôn luôn lánh lưu tàng trữ sản phẩm hữu kia và sản phẩm thông thường cũng đơn kho. thực tiễn chứng minh rằng chớ cho nên dùng methyl bromide được phun diệt trùng hạt điều, vì chưng ngơi sẽ gây ra làm phản tương ứng hóa học trong suốt hạt đả đơm ra nhang vì chưng giống sữa lơ bị lên men vì chưng để lâu và có ngò chua hoi khó chịu. Lưu ý nên chi Nghiêm cấm dùng chất hóa học được khử trùng hột điều thô kệch và nhân dịp điều trong mọi trường học ăn nhập.

quản lý chồng cây tuyền diện sản phẩm nhân dịp điều

chất lượng sản phẩm nhân dịp điều phụ trêu chọc rất nhiều vào chồng cây hạt điều thô kệch đưa vào chế biến. lắm trạng thái nói 80% chất lượng nhân dịp vì chưng chồng cây hột điều thô kệch quyết toan. Ngoài nguyên tố hạt điều thô, nguyên tố con người cũng có tác hễ rất lớn đến chồng cây sản phẩm vì vậy để đảm bảo niềm tin biếu khách quy hàng xài thụ phai chồng cây sản phẩm cần nếu xây dựng và vượt chức thực hiện tốt hệ thống "cai quản lý chồng lượng rành diện" (viết lách đóng là QLCLTD) trong suốt quá đệ sinh sản chế biến hột điều. Nhà sản xuất cần lên chỉ ăn tiêu thay thể và thực hành thắng quy toan mực giống hống QLCLTD nhằm đạt phanh hiệu quả tốt nhất trong kinh dinh.

Nguồn: Bảo quản hạt điều sau khi chế biến

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều bá lánh nấm mốc xì, hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản giàu định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 được nổi viện trợ lát chuốc hột điều cạc bạn đều chộ ghi trên bao so bì l...