Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021

thumbnail

Bệnh hại điều – thối cổ rễ và màng màng hồng

Bệnh thúi cổ rễ (Daming off)

Đây là loại bệnh rất phổ quát đối xử cùng cây điều non ở cạc vườn ươm điều kiện thoát nước tê liệt. Những loại nấm hoi ra bệnh nào là là: Fusarium sp., Pythium sp., Phytophthora palmivora, Cyindrocladium scoparium và Sclerotium rolfsii (Anon, 1960; Kumararaj và Bhide, 1962; Susamma Philip, 1973; Agnoloni và Giuliani, 1977).

các loại nấm nào tiến công vào miền rễ hoặc vùng cổ rễ hoặc đồng chốc vào hết hai vùng nào mức cây điều con cùng một vượt danh thiếp ụ bị rủi xung vòng vèo thân cây. đại hồi bệnh tiến triển cạc lượng con có trạng thái cong xuống và danh thiếp bộ phận rễ ngữ lượng cũng bị nhiễm bệnh. danh thiếp lá bại lộ ra những dấu phùng lên, trong to lên đến cụm từ nào là đó thời kết tiếp tục lại đồng rau. Điều kiện cữ ẩm cao, nhiệt kiêng trường đoản cú 26-  28 độ C là những yếu tố đả biếu các loại nấm nè phát triển tiện lợi và bệnh sẽ càng nghiêm quý trọng trong suốt vụ mưa.

buồng:

- đề phòng bệnh nào là kè cạc đại cáo pháp cạn học là chính yếu bao gồm việc làm thoát nước tốt tặng các luồng trao ương cạc lượng con hoặc danh thiếp túi bầu và điều chỉnh chành râm nhỡ giả dụ biếu cạc cây con.

- Phun sũng dung dịch Bordeaux 1% năng dung xích bột Ceresan - Wetable 0.1% cho các luống lục vấn ương danh thiếp cây con hay là túi bầu.

- Trường hiệp xảy vào rễ mực tàu các lượng con thúi nghiêm trọng vì sự tấn công của Pythium ultimum có danh thiếp loại nấm khác đồng phối hợp thì gian tuần tra cách phơi bổ nhào dexon ra đất đồng liều cây 113.6kg/ha (Olunlogo, 1976).

Bệnh khuất khô khan hoặc khát hường (Die - back or pink - disease)

Bệnh hoi vào bởi Corticium salmonicolor (= Pellicularia salmonicolor) phổ quát vào nhát mùa mưa. (Anon, 1960, Rao, 1969, Estibeiro, 1970). Trên những cành bị bệnh người ta chộ lắm những mẹ màu trắng hay là hơi hường (hường lạnh lùng) trên vỏ. các nấm nè xâm nhập ra các mô ở sâu hơn và công danh thiếp chồi tốn dần từ bỏ ngọn xuống và do vậy có tên đòi là Die - back. buổi gần chấm dứt mùa mưa thấy xuất hiện giờ thèm sợi vú mực tàu cạc nấm trên danh thiếp cành. Khuẩn ty trạng thái này chốc đầu có màu trắng bợt sau đấy dời sang màu đỏ. Những bào tử vô tính (Asexual spores) thì trong Khi đứng riêng từng cá thể nhưng ở trong khối to thời nhiều màu hồng và phát sinh một cách dễ dàng ở trong nước và tạo thành những cành bị nhiễm bệnh. Tiếp sau vỏ bị nứt và bong ra. Lá ở những cành nà chuyển qua màu vàng và rụng xuống tiến đánh tặng một phần lượng bị cằn cỗi không phát triển được.

Phòng trừ:

- chém bỏ những cành nhỉ đắt bệnh ở đằng dưới chốn bị nhiễm bệnh và tiêu xài hủy bay, biểu rệ cạc mặt kí tuần tra cách quét bột nhão Bordeaux.

- Phun Phòng ngừa bệnh văn bằng dung nhách Bordeaux 1% hai bận, lượt đầu vào tháng 5 - 6  trước khi tấm đầu vụ mưa và lượt sau ra tháng 10.

Nguồn: Bệnh hại điều – Thối cổ rễ và váng hồng

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều bá lánh nấm mốc xì, hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản giàu định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 được nổi viện trợ lát chuốc hột điều cạc bạn đều chộ ghi trên bao so bì l...