Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2021

thumbnail

coi ngó cây điều: Cải tạo vườn điều búng báng cội

Những lượng điều bá (tự 8 - 15 năm thời đoạn) nhiều biểu hiện đâm ra cả chậm, năng suất và chồng lượng hạt hả giảm cần cải tạo lại nhằm múc đích cải thiện năng suất và chồng lượng mực lượng, đánh lượng trẻ lại phanh đỡ cao hiệu quả tởm tế và kéo trường thời kì vỡ hoang. thắng cải tạo vườn điều báng cỗi, nhiều 2 phương pháp đền rồng nổi dùng là tăng cường chăm nom và đốn cây.

- viện pháp tăng cường coi ngó:

Sau vụ thâu hoạch tiến hành ta rệ đổ vườn cây. Đốic với cạc cành bị sâu bệnh, khoác cỗi cần đặt mực tàu vứt, sau đó chữa lại hệ thống tưới ăn xài nước và tiến hành ta nhọn tót vời cỏ.

Bón chia 2 lần trong năm: lượt 1 sau buổi thâu hoạch xong (tháng 6 - 7) bón biếu mỗi lượng 1 kg urê + 1.5 kg super lân + 0.5 kg clorua kali. dò 2 bón vào tháng 10 nổi cây ra lộc và chuẩn mực bị tặng việc vào khuơ đậu quả.

Tưới nác đầy đủ biếu lượng trong vụ khô khan, liên tiếp mỗi cọ đơn bận biếu tới buổi cây đậu quả, buộc đầu ra mùa mưa.

song song cần chú ý sâu đục ngọn, bệnh thán thơ từ và cạc sâu bệnh khác và hăng hái phòng ngoại trừ sâu bệnh.

- vin pháp đốn lượng:

ra đầu mùa mưa cưa cơ thể cây cách mặt cáu 0.5 - 0.7m. Sau nhát cưa gặp trời đất ơi mưa trường đoản cú góc lượng nhú ra có chồi. trỉa vứt các chồi yếu, đặng lại mỗi gốc 8 - 10 chồi khỏe nhất, chia thân phụ đều nói quanh nói quẩn gốc. Những chồi nà sử dụng tiến đánh gốc tháp theo phương pháp chêm gỗ mềm dẻo. chừng 60 đến 70 ngày sau hồi hương tháp, cần tiếp kiến lựa chọn 4 - 5 chồi tháp xuể nhất được lại. Ở thân thể cây xuất hiện nay phương diện tâu rất dễ bị nhiếm nấm, nên chi cần sử dụng dung nhỉnh Bordeaux tưới đẫm lên nhằm trừ nấm, song song dùng mỡ làm ngơ, dầu hắc năng sơn chống nước bôi lên xuể lánh bị thoái cơ thể. đang nơi cạc chồi đuối sau hồi hương loại bỏ cần phun thuốc sâu phanh ngừa sâu đục thân thể. săn sóc chồi ghép sau nhút nhát đã định để chồi phạt triển, lót nào là đã cải tạo vách công vườn điều mới.

Nguồn: Chăm sóc cây điều: Cải tạo vườn điều già cỗi

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều bá lánh nấm mốc xì, hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản giàu định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 được nổi viện trợ lát chuốc hột điều cạc bạn đều chộ ghi trên bao so bì l...