Thứ Hai, 11 tháng 10, 2021

thumbnail

đề nghị phứt chất lượng hạt điều – Thuốc bảo vệ thật vật và Nhiễm khuẩn

Thuốc biểu vệ thực quết

dôi lượng tối đa theo cỗ tiêu chuẩn Codex 2015

hạng ứng dụng dành tặng hạt khô:

Thuốc BVTV Đơn do giá như trừng trị
2.4 - D MRL (mg/kg) 0.2
Bifenazate MRL (không trung thi thể định) 0.2
Boscalid MRL (mg/kg) 0.05 (*)
Carbaryl MRL (mg/kg) 1
Carbendazim MRL (mg/kg) 0.1 (*)
Clofentezine MRL (mg/kg) 0.5
Fenvalerate MRL (mg/kg) 0.2
Glufosinate-Ammonium MRL (mg/kg) 0.1
Methoxygenozide MRL (giò thi thể toan) 0.01
Paraquat MRL (chớ tử thi định) 0.05
Phosmet MRL (chứ thi thể toan) 0.2
Pyrethrins MRL (mg/kg) 0.5
Sulfuryl Fluoride MRL (chẳng xác định) 3
Thiacloprid MRL (mg/kg) 0.02
Hydrogen Phosphide MRL (chớ thi hài định) 0.1
Trifloxystrobin MRL (chẳng thi thể định) 0.02

*kè hay thấp hơn giới vận hạn cho phép thuật

Quy định quốc tế về thuốc BVTV:
• Tại Ôxtralia: www.apvma.gov.au
• Canada: www.hc-sc.gc.ca
• Liên minh luỵ Âu (EU): ec.europa.eu/sanco_pesticides
• Thụy Sỹ: www.admin.ch
• Mỹ: www.fas.usda.gov
• Giới vận hạn dôi cây thuốc BVTV tối da theo kia sở thái dương liệu hồn quốc tế tại: www.mrldatabase.com

Nhiễm khuẩn

Nấm moi afltoxin là tác nhân xuất giờ trên hột điều, tuy rằng hiếm xuất hiện nay mà không thể loại trừ. bởi thế cần nhiều phương án xử lí được đảm bảo chồng lượng cho lượng điều.

Nguồn: Yêu cầu về chất lượng hạt điều – Thuốc bảo vệ thực vật và Nhiễm khuẩn

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều bá lánh nấm mốc xì, hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản giàu định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 được nổi viện trợ lát chuốc hột điều cạc bạn đều chộ ghi trên bao so bì l...