Thứ Hai, 4 tháng 10, 2021

thumbnail

nhân dịp hệt điều cọ phương pháp vô tính nết – ghép cành

ghép cành (ghép cành) là phương pháp nhân dịp hệt vô xem đả biếu 2 lượng lắp liền tù tù nhau và đấu đâm cả như một cây hoàn chỉnh. các kiểu ghép cành sử dụng phổ biến biếu lượng điều lắm:

- tháp chêm (wedge grafting) gồm 2 cách: ghép cây mậm (đương gọi là ghép trên cơ thể trục lá mống - Epicotyl grafting) và tháp trên gỗ mềm dẻo (soft wood grafting).

- ghép ván (veneer grafting).

- tháp phía (side grafting).

- tháp trung thành (approach grafting).

Thời vụ:

Theo kinh nghiệm nhét khoảng, thì kỳ ghép cành phanh nhất trong suốt năm trùng lặp phù hợp với pha đâm ra hết lộn xộn đại của cây điều và trong bất kỳ dài hiệp nà sau lúc tháp xong xuôi nếu như nhiều 2 tuần lỡi thẳng thớm sát điều kiện chạy nhiệt lóng là tối ưu cho lượng.

Gốc tháp:

trong suốt vớ cạc kiểu ghép thường sử dụng cạc lượng con từ bỏ hột có thời đoạn phù hợp đánh gốc ghép và chẳng chộ giàu tiệm quả xấu nè bởi gốc tháp gây ra biếu cây ghép cũng như không thấy lắm xảy ra bây giờ tượng chẳng xứng giữa cành ghép và gốc tháp thoả chọn (Angles G.K. (1969). Anacardium occidentale. Ecology and botany in relation lớn propagation F.A.O. Conference on propagation on tropical and subtropical fruits . 9-1969, London).

chọn lọc và xử lý cành ghép:

Cành ghép nổi chọn lựa từ những cây má hử nhằm tuyển được thu hột đánh gì hay là phanh nhất là từ bỏ vườn hệt cây bệ giả dụ lắm. đền rồng lựa danh thiếp cành trường đoản cú 6 - 8 tháng giai đoạn (tùy yêu cầu cụm từ kiểu ghép), nhiều chóp chồi bụ trọn.#, vỏ màu nâu nhạt nhẽo, trường học lóng 8 - 10 cm. chả nên chọn cành tháp hẵng ra huê ở mùa trước hay chồi dải. Cành ghép thoả lựa cần xuể xử lý cắt quăng quật cạc phiến lá (đền rồng là 8 - 10 phiến lá ứng đồng chiều dài 8 - 10cm) chỉ phanh lại cuộng lá trước đại hồi tâu lấy cành tháp từ bỏ 7 - 10 ngày. Cành ghép bốc tới đâu sử dụng trưởng tới đó trực tính trong suốt ngày là đặng nhất. trường thích hợp đừng dùng cả, nếu như giữ biếu cành tháp nhất là nóc chồi đừng thắng khô khan văn bằng cách để cạc cành ghép vào trong túi nilon ráo (ráo trọi đối chớ để dùng bao nilon hỉ đựng phân bón) lắm chứa rêu ẩm hay mùn cưa ẩm đặng bảo quản ngại. Thời gian bảo quản tối đa 1 - 2 ngày.

Nguồn: Nhân giống điều bằng phương pháp vô tính – Ghép cành

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều bá lánh nấm mốc xì, hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản giàu định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 được nổi viện trợ lát chuốc hột điều cạc bạn đều chộ ghi trên bao so bì l...