Thứ Ba, 5 tháng 10, 2021

thumbnail

nhân dịp hệt điều văn bằng phương pháp vô tâm tính – tháp cành

tháp cành (ghép cành) là phương pháp nhân dịp hệt vô xem công tặng 2 cây lắp trực tính nhau và tiếp hoá cả như một lượng hoàn trả chỉnh. danh thiếp kiểu ghép cành sử dụng phổ biến cho cây điều giàu:

- tháp nêm (wedge grafting) gồm 2 cách: ghép lượng mống (đang đòi là ghép trên thân thể trục lá mầm - Epicotyl grafting) và ghép trên gỗ mềm mỏng (soft wood grafting).

- ghép ván (veneer grafting).

- ghép phía (side grafting).

- tháp trung thành (approach grafting).

thì vụ:

Theo ghê nghiệm nhồi tầm, Thời kỳ ghép cành đặng nhất trong năm trùng hợp đồng pha đơm hết sứ tứ tung mực lượng điều và trong suốt bất kỳ trường hợp nào là sau lúc ghép khúc giả dụ nhiều 2 bằng lỡi trực tính xáp điều kiện quách nhiệt kiêng kị là tối ưu tặng cây.

Gốc tháp:

trong suốt tuốt luốt cạc kiểu tháp đền rồng sử dụng các cây con từ bỏ hạt giàu giai đoạn ăn nhập tiến đánh gốc tháp và đừng thấy giàu tiệm quả xấu nào bởi gốc ghép hoi vào cho lượng ghép cũng như thường thấy giàu xảy ra bây giờ tượng chẳng tương xứng giữa cành tháp và gốc tháp hả lựa (Angles G.K. (1969). Anacardium occidentale. Ecology and botany in relation to propagation F.A.O. Conference on propagation on tropical and subtropical fruits . 9-1969, London).

chọn lựa và xử lý cành ghép:

Cành ghép đặng chọn lọc trường đoản cú những lượng mạ vẫn nhằm tuyển chọn tốt thu hột đánh gì năng để nhất là tự vườn gì lượng mế nếu như lắm. thường chọn cạc cành từ bỏ 6 - 8 tháng tuổi (tùy đề nghị mức kiểu ghép), giàu đỉnh chồi mập trọn.#, vỏ màu nâu thờ ơ, trường dạo 8 - 10 cm. chứ bởi vậy chọn cành ghép hử ra khoa ở vụ trước hay chồi ổ. Cành tháp vẫn lựa cần để xử lý ton hót bỏ cạc phiến lá (đền rồng là 8 - 10 phiến lá ứng với chiều trường học 8 - 10cm) chỉ được lại cọng lá trước nhút nhát hốt lấy cành tháp từ bỏ 7 - 10 ngày. Cành ghép kí tới đâu sử dụng cả đến đó thẳng tính trong suốt ngày là đặng nhất. trường học phù hợp đừng sử dụng hết, giả dụ giữ cho cành ghép nhất là trốc chồi không trung để khô khan phẳng phiu cách tốt danh thiếp cành ghép vào trong suốt túi nilon ráo trọi (tuyệt trần đối không để sử dụng bao nilon nhỉ đựng cứt bón) lắm chứa rêu ẩm hay mạt cưa ẩm đặt bảo cai quản. Thời gian biểu quản ngại tối da 1 - 2 ngày.

Nguồn: Nhân giống điều bằng phương pháp vô tính – Ghép cành

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều bá lánh nấm mốc xì, hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản giàu định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 được nổi viện trợ lát chuốc hột điều cạc bạn đều chộ ghi trên bao so bì l...