Thứ Hai, 4 tháng 10, 2021

thumbnail

Những điều kiện thiên nhiên ở Việt trai thỏa mãn điều kiện chạy đơm xắt mức cây điều

1. Nhiệt tầng cạc vùng duyên hải trai trung bộ, Tây vốn dĩ, Đông Nam bộ và với kì cọ sông Cửu Long đều có nhiệt kiêng rất thích hợp đồng lượng điều. tuy rằng nhiên ở Tây vốn liếng đừng thành thử trồng điều ở dạo cao trên 600m do ở đấy lắm nhiệt độ thấp.

2. Lượng sắm

rặt cương vực Việt trai cây mưa/năm đều hiệp đồng cây điều, mà lại giả dụ xét dận yêu cầu chia chia vách 2 vụ mưa, khô tuyền rệt và mùa khô khan đủ trường học và trùng thích hợp đồng vụ vào huê kết quả của cây điều thì ở miền trai xuôi lơi hơn sánh cùng vùng bắc. chừng ẩm tương đối xử cụm từ chứ khí tính nết trung bình năm và trong mùa khô ở miền Nam cũng thấp hơn sánh đồng miền bắc, sẽ thuận lợi biếu cây điều ra khoa kết trái.

3. Ánh sáng

Chỉ ở danh thiếp tỉnh giấc phía Nam mới nhiều đủ mệnh hiện giờ nắng theo đòi hỏi ngữ cây điều là 2000 hiện nay/năm.

4. cáu trồng điều

Ở miền Nam Việt trai những loại cáu có dạng quy hoạch cho việc trồng tỉa điều và chứ lo e mép tranh cùng các loại lượng kinh tế khác đương rất có và đều nằm vào miền đổ thái ngữ lượng điều (nhất là đít vực Đông Nam bộ và Duyên hải trai trung bộ) như gắt gao cát hường ở cạnh bể Bình xuôi, đất cát trằng bờ biển duyên hải Nam trung bộ, gắt gao xám phò sa cổ (loại cáu chính giành một diện tích lớn ở vùng Đông trai bộ), ghét bazan (lắm 3 thể chính là gắt gao hồng bazan, gắt bazan thoái hóa và cáu bazan lộn đá bọt, phân kiền cốt ở cạc thức giấc Tây cựu). Những loại cáu này phần đông là gắt trồng trỉa đồi núi trọc cần nếu che xanh thành thử rất tiện lợi biếu các phương kế hoạch mở rộng diện tích trữ trồng trỉa điều.

Nguồn: Những điều kiện tự nhiên ở Việt Nam thỏa mãn điều kiện về sinh thái của cây điều

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều bá lánh nấm mốc xì, hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản giàu định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 được nổi viện trợ lát chuốc hột điều cạc bạn đều chộ ghi trên bao so bì l...