Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2021

thumbnail

Sâu hại điều – hua dịch muỗi (Helopeltis sp., Rhynchola, Miridae)

hua xít muỗi là loại sâu gây hại hiểm nguy nhất đối cùng lượng điều. hua xích muỗi giàu 3 loại:

Ở lệ Phi: Helopeltis schoutedeni Reuter, Helopeltis anacardii Miller.

Ở lèn kiêng, Braxin, Việt Nam và những nước lân cận: Helopeltis antonii Sign.

Helopeltis antonii Sign. cả vách lắm màu hồng nâu, đầu xui, ngực đỏ và bụng giàu màu trắng. Trên mảnh lưng chừng ngực hạng cả loài sâu đực và sâu cái đều thòi lòi lên đơn phần lồi như cộc cằn bướu. Đây là đơn đặc chấm thắng chia biệt với hai loại H. schoutedeni Reuter và H. anacardii Miller. Con cái hết thành trường kiêng 8mm, con đực trường học tìm 6mm.

Bọ xích muỗi (muỗi trà) đền xuất bây chừ đốt cuốn hút mủ ra sáng sớm trước 9 bây giờ và sau 16 bây chừ, tấm đầu tự tháng 10 - 11 trùng lặp đồng thời khắc lượng đổ chồi mới, sau khi vụ mưa vừa dứt, cao chấm ra tháng 12 - 1 lót cây ra hoa rộ nhất. Sâu đấu vạc triển mạnh nhất và sinh sản mau nhất (sâu giàu khả năng sản xuất 13 - 82 trứng, trứng màu trắng kem), tụ hội vào tháng 12 tới tháng 2. Riêng đối với những vườn điều đang nhỏ do lượng con hoá chồi vòng quanh năm cho nên sâu nhiều trạng thái xuất hiện giờ vòng vèo năm.

Bọ nhách muỗi cả vách và tường thuật cả con đuối cũng đều gây tác hại cho cạc lá mát, chồi non, cánh món và cả quả đuối ngữ cây điều. Nơi bị sâu sủa suýt huyết vào một chồng mủ. Chúng sử dụng vòi vĩnh đẻ ra phần mô mềm đặng suýt nữa chồng dinh dưỡng và huyết vào đấy đơn chất độc địa, làm tặng yết thắp bị thâm đen lại, tạo vách những tế bào hoại tử và dấu thẹo hình thành. thoạt tiên dấu cắn xuất hiện thời như vết yêu bị mọng nước, sau đấy vết sẹo trở thành nâu năng xui bởi tế bào tắt nghỉ tạo vào. Trên những chồi non hoặc cành đuối lốt yêu thương dày liền lại, nhưng những nơi bị hại nào là sẽ dần bị khô khan về. phải sâu gây hại trên lá thì chộ trên tuốt phiến lá xuất bây giờ những lốt màu nâu xui, lá bị cong và lắm dạng hình dị thường. giả dụ sự tiến công ngữ sâu trùng vào chập môn nở và có hình trạng khác thường. Nếu sự tiến công thứ sâu trùng lặp ra lúc huê nở và buộc đầu kết quả thì cạc chùm hoa sẽ bị hư, các hột mới tịnh vô hình sẽ bị rụng. đồng cạc hột còn đuối thì lát sâu cắn ra sẽ làm biếu hột nhân nhe nheo và khô khan luôn trên cây năng giả dụ hở đương tiếp kiến phát triển thắng thời sẽ bị quái đản và giàu nhiều lốt đốm màu nâu xui trên bề mặt nhát hột đã búng báng, vị đó giá trừng trị thường phẩm thứ hột sẽ thấp.

Phòng ngoại trừ:

thắng phòng hua nhếch muỗi sử dụng Endosulfan 0.05 - 0.1% phun gạnh dò đầu vào nhút nhát cây nhỡ đâm ra chồi non, dọ của hai ra lát lượng thắt đầu vào hoa dò mực tàu hai sử dụng Monocrotophos 0.05% và lần ngữ cha dùng Quinaphos 0.05%. Việc phun ghé nên chi thực hành vào sáng sớm và chiều tối là những nhát Bọ xít muỗi hoạt đụng rất khoẻ.

đơn mạng loại thuốc xoá sổ sâu khác cũng có đả hiệu đối với hua xịch muỗi là Phosphomidan 0.03% và carbaryl 0.15%.

Nguồn: Sâu hại điều – Bọ xít muỗi (Helopeltis sp., Rhynchola, Miridae)

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều bá lánh nấm mốc xì, hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản giàu định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 được nổi viện trợ lát chuốc hột điều cạc bạn đều chộ ghi trên bao so bì l...