Thứ Hai, 4 tháng 10, 2021

thumbnail

Sâu hại điều – Sâu kết lá và món, Bọ phấn đục nõn

Sâu kết lá và môn

Lamida moncusalis Walker và Orthaga exvinacea Hamps là hai loài sâu kết lá gây hại cho lượng điều. trong đó Lamida moncusalis W. là loại hoi hại chính.

Lamida moncusalis W. là một con ngài màu xám rủi thẫm. Theo Murthy và quýnh quáng sự, (1974) giai đoạn trứng kéo trường 5 - 6 ngày, ấu trùng là 16 - 21 ngày, nhộng mát là 1 - 2 ngày, nhộng là 8 - 11 ngày và cả thành là 3 - 6 ngày.

Triệu làm chứng nhiễm bệnh là nhút nhát ấu trùng lặp kết những lá mát và môn từ lại đồng rau và sống trong suốt đó. bộc trực cả trái và hột cũng bị loại sâu nà tấn công. Nhộng sống trong suốt kén tí teo ở buổi kết lại.

phòng chống ngoại trừ:

Phun ghẹ 0.2% BHC hay 0.05% Fenitrothion hoặc 0.05% Endosulfan hay Carbaryl 0.15%, Malathion 0.15% thẳng thớm chập hoá chồi mới sau mùa mưa.

hua phấn đục nõn (Alcides sp.)

hua phấn nhiều màu xui, đặc biệt giàu vòi trường học và cứng, hua cả vách lắm kích thước thân dài 12mm và bề can 3mm. Xuất giờ nhiều nhất từ bỏ chót tháng 5 đến đầu tháng 7. Sâu hết vách giao phối và đơm trứng có vào tháng 6. Bọ hoá trứng văn bằng cách dùng vòi vĩnh đục vào nõn non, sau đó hoá 1 trứng vào. Triệu chứng bệnh đầu tiên để phạt bây chừ ra là trên lá hay là trên nõn bị vàng úa rồi khô khan héo. Sâu non đục phá phần bên trong cụm từ nõn và đùn ra ở nơi xâm nhập những cứt mọt. Đầu sâu non giàu nâu, thân sâu màu hơi vàng. Sâu thường hóa nhộng ở lối rãnh đục trong nõn.

buồng trừ:

lắm thể dùng tay thắng thắt sâu trên lượng đuối. Những chồi đuối bị sâu đục, đẻ trứng phía trong suốt, có cả sâu non và nhộng, ta nếu bốc quăng quật phần bị hại và đeo chích. Sau đó dùng thuốc Monocrotophos 0.05% thắng phun thuốc xịt. Tiếp tục theo dõi giả dụ mật lớp quần trạng thái sâu gia tăng nếu phun kẹ nối.

Cũng có dạng phun Wolfatox 1% hay là Sherpa 5% vào phần nõn cây hồi thấy sâu cả thành xuất hiện giờ giàu.

Nguồn: Sâu hại điều – Sâu kết lá và hoa, Bọ phấn đục nõn

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều bá lánh nấm mốc xì, hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản giàu định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 được nổi viện trợ lát chuốc hột điều cạc bạn đều chộ ghi trên bao so bì l...