Thứ Hai, 4 tháng 10, 2021

thumbnail

Sâu hại điều – Sâu đục lá (sâu măm lá) và Sâu bao

Sâu đục lá (sâu tớp lá): Acrocercops syngramma Meyr. (Bộ bè vẩy Lepidoptera - hụi Gracillariidae)

Sâu đục lá đền rồng phá hại những chồi non xuất hiện thời sau tã thu hoạch hoặc sau vụ mưa. Những lượng điều non dễ bị sâu tấn công hơn, những thương tổn vì chưng sâu đục các lá đuối nhát đầu nhìn nhận thấy tốt là những lối loanh quanh sau đấy lùng biểu bì chốn bị sâu tiến công dong lên tạo vách những vết áng giộp thành ra sâu đục lá đương được gọi là sâu ước chừng. nếu như bị phá hại nghiêm trọng thì lá bị nhe nheo và vạc triển kì dị và nhút nhát lá già thời những chỗ bị sâu đục trở thành những lổ hỏng hóc. Ở những khu vực bị phá hại nghiêm coi trọng người ta thấy lắm tới 75 - 80% lá bị hư hại (Basu Choudhuri, 1962).

Sâu trưởng vách là đơn con ngài màu xanh tệ lậu, sâu đẻ trứng vào những lá mát. Sâu mát mới nở vào lắm màu trắng ngà và tã trưởng vách lắm màu nâu hơi hồng. Giai đoạn ấu trùng kéo dài khoảng 10 ngày. Sâu trưởng vách tìm lối phăng ra khỏi vùng đã đục rơi xuống đất và thành nhộng.

gian:

lắm trạng thái Phòng trừ sâu đục lá nà kè cách phun ké Phosphamidon hay là Fenitrothion hăng lớp 0.05% ra Giai đoạn cây mới nhỡ sinh chồi giàu tiệm quả hơn cả. Phun ghé Endosulfan 0.05% phanh chống bọ nhếch muỗi cho cạc chồi đuối cũng có tác dụng chống lại để loại sâu hại nà.

Sâu bao (Oiketicus sp.)

Sâu bao xuất bây giờ thất thường. Sâu nào thắp phá phần tế bào mô xanh hạng lá theo kiểu vòng tròn từ bỏ phương diện trên xuống. chỗ bị tiêm phá lá khô bay vách màu hường và trên lá đang nhằm lại những lổ khuyết.

buồng trừ:

Dùng Quinaphos hay là Endosulfan  0.05% đặt phun xịt.

Nguồn: Sâu hại điều – Sâu đục lá (sâu ăn lá) và Sâu bao

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều bá lánh nấm mốc xì, hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản giàu định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 được nổi viện trợ lát chuốc hột điều cạc bạn đều chộ ghi trên bao so bì l...