Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2021

thumbnail

Sâu róm đỏ đớp lá (hay còn đòi tên là sâu bướm đánh rụng lá)

Cricula trifenestrata H. (cỗ Lepidoptera (Bộ cánh vẩy). gia tộc Saturnidae (Họ Tằm trời ơi)) là một loại sâu hại xuất giờ thất thường gây hại nghiêm trọng cho lượng điều bởi đánh rụng lá mực tàu những lượng điều đứng biệt lập ở đơn căn số địa phương nhất thiết. Thân cụm từ sâu bướm được lấp vì chưng tầng lông và gai gây ngứa. Sâu mát trưởng thành lắm màu nâu tối trường học 50 - 60mm. Sự nhộng hóa xảy ra ở bên trong suốt kén ti màu đen giàu lá bao nói quanh nói quẩn. Sâu hết vách là 1 con ngài màu nâu hơi đỏ giàu 3 chấm sáng cùng tim ở trên cạc phe.

Metarastria hyrtaca Cram (cỗ Lepidoptera - gia tộc Lasiocampidae) cũng là một loại sâu hại xuất hiện thời thường tiến công những cây điều đứng biệt lập. Nair và cộng sự, (1974) vẫn khảo cứu sinh học của sâu nào là ở Kerala (Ấn trên dưới) cho thấy con ngài đơm trứng vách lùng cụm ở mặt dưới danh thiếp lá. Trứng nở trong suốt 9 ngày. tuổi ấu trùng kéo dài 33 ngày đối xử cùng con đực và 35 ngày đối với con cái. Ấu trùng có 5 lượt lột. thì kỳ nhộng kéo trường học 12 ngày. Những sâu bướm lột sớm phù hợp phường háp trên những lá non và những sâu bướm cả thành rất háu ăn, bát cả những lá búng báng. Ban ngày sâu tụ họp thành đám đông trên Thân cây và chỉ hoạt động ra ban đêm. Rao và cuống sự (1976) khảo cứu sinh học thứ sâu nào là ở Andhra Pradesh (tống khoảng) biếu thấy sâu xuất hiện nay ra tháng 6 - 7 với hồi đẻ các chồi mới ở cây điều và nối biếu tới tháng 12.

gian:

phòng chống ngoại trừ phẳng phiu cách phun lép thuốc Quinalphos hay Endosulfan hăng lóng 0.05%.

Nguồn: Sâu hại điều – Sâu róm đỏ ăn lá (hay còn gọi tên là sâu bướm làm rụng lá)

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều bá lánh nấm mốc xì, hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản giàu định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 được nổi viện trợ lát chuốc hột điều cạc bạn đều chộ ghi trên bao so bì l...