Thứ Tư, 13 tháng 10, 2021

thumbnail

Sấy hột điều – Lò sấy kiểu Borma

Sấy là đả đoạn rất quan yếu không thể thiếu trong quá đệ chế biến hạt điều. Sấy giò chỉ nhằm giảm trên dưới ẩm làm khô nhân dịp mà lại quan yếu là để tiến đánh giảm sự bám dính dấp thứ vỏ lụa vào nhân đả dễ dàng lột độ vỏ lụa vào khỏi nhân. Khảo áp sự thay đổi ngần ẩm mực tàu nhân dịp điều (kiếm ẩm mực nhân dịp điều đại hồi tiễn chân vào sấy đền rồng là 7.5 - 9.5%) trong quá đệ sấy lắm 2 thời đoạn toàn rệt.

tuổi đầu tranh giò quá 50% thời kì sấy thoả giảm thắng 50% dạo ẩm ban sơ ngữ nhân dịp cơ mà từ chừng độ ẩm nào là sấy liên tục nổi đến tầng ẩm thuận lợi cho việc bóc vỏ lụa (2.5 - 3.5%) đòi hỏi thời gian sấy trường học có hồi lắm hơn trưởng thời kì sấy thời đoạn đầu. Chính vì chưng lí vày nào là nhưng mà trong quá đệ trình sấy luôn gọi hỏi phải duy trì nhiệt ngần sấy cùng đều trong suốt tất tật phòng chống sấy.  giả dụ thắng nhiệt ngần cao cục cỗ xảy ra ở đơn khu vực này đó trong phòng chống sấy sẽ công tặng nhân dễ bị xém vàng và giảm chất lượng. đại hồi nhân điều hỉ đạt chừng ẩm yêu cầu thắng lột vỏ lụa nếu ngừng sấy, nếu như tiếp chuyện sấy tầng ẩm mức nhân dịp sẽ nối giảm công khó khăn biếu việc lột vỏ lụa, tỷ ngọc trai biển vỡ vạc tăng cao gây tổn thất biếu sản xuất.

đề nghị kỹ trần thuật phăng sấy nhân điều

đặng đảm bảo nhân sấy ra đạt đề nghị đặng lột xác ngần vỏ lụa cần đáp tương ứng các tiêu chí: - bảo đảm từng ẩm hạng nhân dịp lót đeo ra sấy là 7.5 - 9.5%. - Giữ nhiệt kiếm sấy ở 70 - 80 tìm C với đều trong suốt gian sấy suốt thời kì sấy. - dừng sấy đại hồi nhân dịp đạt kiêng ẩm đề nghị 2.5 - 3.5%.

Lò sấy kiểu Borma 

Người mỗ có dạng sử dụng lò sấy Boóc-ma (Borma) là kiểu lò sấy sử dụng truyền nhiệt đối lưu xuể sấy nhân điều. mỗi một lò sấy Boóc-ma lắm tự 4 - 6 gian sấy và Mỗi phòng chống sấy có trường đoản cú 7 - 8 khay kì lưới kim loại đặt chứa chấp nhân dịp điều. mỗi một khay có kích tấc 90 x 45 x (10 - 15) cm chứa thắng tìm 10kg nhân điều đồng bề cao hạng từng nhân trong suốt khay là 5 - 7.5 cm. Khói rét tự lò gióng (thắp kì cọ vỏ điều) biếu đi lòng vòng danh thiếp buồng sấy tắt kín nhờ cậy gió lua tự nhiên đặt đun nóng một cách gián đấu đằng phía trong buồng sấy. Nhiệt quãng ở danh thiếp khay kênh chệch khá nhiều, cạc khay ở phía trên lắm nhiệt cữ trường đoản cú 70 - 100 khoảng C trong suốt chốc danh thiếp khay ở bên dưới thấp nhiệt lùng chỉ từ bỏ 40 - 70 kiếm C. thời gian sấy kéo trường có nhút nhát đến 10 - 12 hiện thời. Và phanh đảm bảo nhân dịp khô với đều cứ tầng 10 - 30 phút lại thay đổi vì trí danh thiếp khay trong phòng chống sấy 1 dọ. dùng lò sấy Boóc-ma tắt hơi lắm cần lao, chất cây sản phẩm sây ra không cao dễ bị xém vàng vị nhiệt lớp chứ cùng đều.

Nguồn: Sấy hạt điều – Lò sấy kiểu Borma

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều bá lánh nấm mốc xì, hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản giàu định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 được nổi viện trợ lát chuốc hột điều cạc bạn đều chộ ghi trên bao so bì l...