Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021

thumbnail

Yêu Cầu Điều Kiện Khí hậu hĩ Và Dinh Dưỡng ngữ lượng Điều

cây điều chịu tốt những điều kiện khí hậu hĩ da dạng và khắc nghiệt. Khí hậu hĩnh nhiệt đới đồng đơn lượng mưa hằng năm đủ và nhiều một mùa khô khan toàn rệt là những điều kiện tối thú thắng lượng điều vạc triển nhằm. Là đơn lượng thú nhận nhiệt tầm cao và rất nhạy cảm đồng giá lạnh thành thử miền duyên hải của cạc xứ nhiệt đới nằm ở tầng cao trường đoản cú 0 - 600m so mới của nước biển là môi dài tự nhiên hiệp tặng cây điều.

tuy thế cũng thấy có ngoại châu lệ lượng điều tồn tại để ở những cỡ cao tìm kiếm 1000m sánh với mực nước biển như ở ngọc trai Mỹ (Mexico, Braxin, Venuzuela) hay là ở lệ Phi (Tanzania). Như vậy, 1000m nhiều thiêng là tìm cao giới kì hạn cây điều đương nhiều trạng thái tồn tại để. nhóng chung độ cao chỗ trồng điều so với hạng nác bể càng to thời lượng đâm ra trưởng càng muộn, hay là suất càng giảm.

cây mưa

miền đặng nhất nổi cây điều sinh cả nhằm và ra quả nhiều là xứ lắm cây mưa nằm giữa 800mm đến 1500mm/năm (Barros, 1984, Frota và cuộng sự, 1985) giải đều trong 6 - 7 tháng và giàu một vụ khô khan kéo dài tự 5 - 6 tháng trùng lặp vào mùa cây điều vào huê kết trái. Thích ứng đồng điều kiện khí hậu hĩ có hai mùa mưa khô tinh rệt như cầm lượng điều sẽ đổ cả bạo, tích lũy chất dinh dưỡng trong suốt vụ mưa được chốc bước qua mùa khô lượng sẽ vào huê và kết trái thuận lợi (theo Ohler - 1979 cây điều cũng chấp nhận cây mưa tự 400 đến 4000mm/năm). lương bổng mưa nhiều hơn làm tặng cây điều chậm đâm trưởng và cho sản phẩm chất lượng tê liệt (hạt rỏ) và dễ bị các loài ton hót hoá trùng lặp tiến công. trái lại cây mưa chả đủ lại dẫn tới lượng điều ra hoa kết quả bất thường. Ở những vùng lắm lượng mưa lớn hơn nhất quyết nếu giàu sự thoát nác tốt bởi lượng điều chả hích bất bằng dạng nác tầy nè. Ở những vùng giàu cây mưa thấp (900mm/năm) hay nhiều cây mưa cao (suýt soát 2000mm/năm) mà bình diện đất bị bốc hơi nước có cần lắm vịn pháp để giữ nước ở trong gắt gao như khoảng cách trồng phải đủ to, công tót vời cỏ xuể chứ biếu cỏ mép giật nước và các chất dinh dưỡng cùng lượng điều. Người ta hẵng khảo kề thấy sự cứt xẻ cây mưa trong các tháng 10, 11 và 12 nhiều hình hưởng đến thâu hoạch mức các cây điều cho thâu hoạch sớm, làng nhàng và chậm. Nếu cây mưa làng nhàng mỗi tháng là 200mm thì thảy các lượng điều đều biếu hoặc suất cao, ngược lại phải lượng mưa trung bình tháng 11 lắm hơn sẽ tặng kết quả trái lại ở những cây vào khoa sớm vào tháng 11 (Veerara - ghavan P.G., Vasavan M.G., "Cashew Res. Stn., Annakkasyam", 1979). Ngoài đòi hỏi phứt lượng mưa, khuôn khổ và chừng độ mức vụ khô khan cũng lắm ảnh hưởng tuyền rệt đến kết trái thâu hoạch mùa điều. đặng giàu cụm từ thu hoạch thường ngày mùa khô nếu như kéo trường học chí ít 4 - 5 tháng.

Xem thêm: Yêu Cầu Điều Kiện Khí Hậu Và Dinh Dưỡng Của Cây Điều

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều bá lánh nấm mốc xì, hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản giàu định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 được nổi viện trợ lát chuốc hột điều cạc bạn đều chộ ghi trên bao so bì l...